Hva er mensendieckgymnastikk?

En treningsform utviklet av legen Bess Mensendick på begynnelsen av 1900 tallet.
Mensendieckgymnastikk handler om å skape bevisstgjøring rundt kroppsholdning og bevegelsesmønstre. Målet er at det deltageren lærer gjennom mensendieckgymnastikk skal de ta med seg å bruke i hverdagen. Det er trening der kun ens egen kropp brukes, slik at øvelsene er lette å gjøre hjemme, på jobb eller på hytta.
Repetisjon er viktig for at nye hensiktmessige bevegelsesmønstre skal bli husket og automatisert og brukt i hverdagen.
Det er mye fokus på avspenning i mensendieck, og hver treningstime avsluttes med avspenning. Ulike avspenningsteknikker og metoder blir benyttet slik at deltageren kan lære seg ulike måter å oppnå avspenning på. Er det en stresset hverdag kan det være godt å få fokus over på noe annet, og kjenne at kroppen blir brukt på en måte som styrker og bevarer den, istedenfor å bryte den ned.

Hva består treningen av?
Treningen består av øvelser for å øke styrke, bevegelighet, balanse, koordinasjon, sirkulasjon og avspenning i kroppen . Trening av kjernemuskulaturen er veldig sentral i treningen. Det er tydelig instruksjon der instruktøren beskriver på forhånd hva som skal gjøres, og gir tydelig instruksjon på hvilke muskler en bruker ved utførelse. Instruktøren er fysioterapeut, og deltagerne får god oppfølging slik at øvelsene gjøres på mest mulig riktig måte. Øvelsene passer for alle i ulike aldre. Det er rolig trening der en kjenner at de ulike musklene i kroppen blir brukt.

Mensendieckgymnastikk har blant annet som mål å utvikle følgende

– Å utvikle kroppsfølelse og kroppsbevissthet, med vekt på bevisst veksling mellom spenning og avspenning av muskulaturen, og bevissthet om leddstilling (propriosepsjon)
– Å utvikle et godt og fleksibelt samspill mellom stabilitet og mobilitet i bevegelsene
– Å lære et funksjonelt respirasjonsmønster (pustemønster)
– Å overføre prinsippene for en slik kroppsforståelse til dagliglivets utfordringer

Pedagogiske prinsipper

Treningen har som mål at deltageren skal oppnå

– Forståelse av kroppens oppbygning og funksjon
– Opplevelse av erkjennelse av egen spenning og avspenning, opplevelse av egens kropp funksjon, gjennom bevisstgjøring av proprioseptive og kinestetiske sanseimpulser
– Gjennom instruksjon og øvelser lære nye holdningsmønstre og motivere til egeninnsats slik at man kan kjenne på disse nye bevegelsene i dagliglivet

Instruktøren

I instruksjon av mensendieckøvelsene ligger det sterke pedagogiske elementer. Dette stiller spesielle krav til instruktøren ved formidling av øvelsene.
Instruksjone er en kommunikasjon der grunnleggende bevissthet om kroppen og kroppens funksjon er viktigste forutsetning. Terapeuten har og en inngående forståelse av de øvelser som velges og et øvet øye til å observere deltagerens holdning og bevegelse i detalj og som helhet. Instruktlren har selv en egenerfaring som elev i mensendieckgymnastikk, og en evne til innlevelse i pasientens situasjon og utfordringer.

Instruktøren er en utdannet mensendieck fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo, og for å bli en mensendieck gruppeinstruktør må du ha gjennomgått eksamen i mensendieckgymnastikk. Denne utdannelsen pågår hele 2. året på fysioterapi utdanningen i Oslo, der studentene får tett oppfølging og veiledning av erfarne mensendieck fysioterapeuter mens de har sin egen gruppe de trener hver uke.

”Enhver terapeut vil etterhvert utvikle sin egen form, alt etter naturlige anlegg og erfaring fra egen praksis”

Kilde: Klemetsen I, Rugseth G (2003) Håndbok i Mensendieckgymnastikk Vett og Viten AS